Лектори заходу 16-18 березня (Миколаїв)

Професійно теоретично-практичний курс «Управління поливами за краплинного зрошення та дощування»

РОМАЩЕНКО МИХАЙЛО

Директор Інституту водних проблем і меліорації Вчений-аграрій, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці». Спеціалізується на дослідженні питань меліорації земель, раціонального використання водних ресурсів, захисту с.-г. угідь і сільських населених пунктів від шкідливої дії вод, технологій та технічних засобів мікрозрошення. Ним започатковано новий науковий напрям – екологічно безпечне зрошення. М.І. Ромащенко запропонував та теоретично обґрунтував новий методичний підхід до формування водозберігаючих екологічно безпечних режимів зрошення‚ розробив наукові та нормативно-методичні засади організації і ведення еколого-меліоративного моніторингу зрошуваних земель, нову концепцію захисту сільськогосподарських угідь і сільських населених пунктів від процесів підтоплення, повеней та паводків. Під його науковим керівництвом та безпосередній участі в Україні розроблено науково-теоретичні засади для широкого впровадження технологій та технічних засобів мікрозрошення, системи мікрозрошення для поливу винограду, плодоягідних та овочевих культур запроектовані та побудовані в багатьох господарствах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Закарпатської, Вінницької, Київської, Черкаської та інших областей на загальній площі понад 10000 га, оснащені в м. Києві парки ім. Т. Г. Шевченка, Маріїнський, Міський сад, Хрещатий, Перемоги, Майдан Незалежності, ДЗГ «Феофанія», футбольні газони НСК «Олімпійський», бази ФК «Динамо», стадіонів «Динамо» ім.Лобановського, «Шахтар» (Донецьк) та інших. Під керівництвом М. І. Ромащенка створено футбольне поле стадіону «Дніпро-Арена» (Дніпро).

[контактні дані лектора: ]   Михайло Ромащенко


ШАТКОВСЬКИЙ АНДРІЙ

 Доктор сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи Інститут водних проблем і меліорації НААН. Закінчив Херсонський державний аграрний університет (2002) за фахом «інженер-гідротехнік». У період з 2002 по 2003 рр. працював науковим співробітником відділу зрошуваного землеробства Інституту південного овочівництва і баштанництва (м. Гола Пристань Херсонської області). У 2004-2006 рр. – аспірант ІВПіМ з відривом від виробництва. З січня 2007 р. по червень 2011 року очолював лабораторію мікрозрошення. З липня 2011 року працює на посаді заступника директора інституту з наукової роботи. Основний напрям діяльності – дослідження та наукове обґрунтування параметрів краплинного зрошення сільськогосподарських культур, зокрема вивчення водно-поживного режиму ґрунту, дослідження закономірностей водоспоживання та формування зон зволоження. Експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України (секція «Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії»), експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій. За роботу «Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур» Указом Президента України (№ 419/2018) присуджено Премію Президента України для молодих вчених за 2018 рік. За напрямом «краплинне зрошення сільськогосподарських культур» опублікував 280 наукових праць, у т.ч. у виданнях, які індексуються Scopus / Web of Science, h-індекс (Google Scholar) = 7, h-index (Scopus) = 1.

[контактні дані лектора: ]   Андрій Шатковський


  ДАНИЛЕНКО ЮЛІЯ

Канд. техн. наук, завідувач лабораторії, Інститут водних проблем і меліорації НААН. Закінчила Херсонський державний аграрний університет (2008) за спеціальністю «інженер-гідротехнік». Після навчання в аспірантурі у 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Сільськогосподарські меліорації. Технічні науки». Має досвід використання ГІС-технологій та даних дистанційного зондування Землі при дослідженні природних та антропогенних процесів та явищ. Спеціалізація: використання ГІС-технологій та даних ДЗЗ при вивченні земельних та водних ресурсів, зокрема управлінні водними ресурсами у сільському господарстві. Вільно володіє відповідним програмним забезпеченням для оброблення даних ДЗЗ з подальшою візуалізацією у ГІС середовищі.

Має досвід аналізу просторових даних (цифрові моделі рельєфу, оптичні дані дистанційного зондування). Кваліфікація підтверджена міжнародними сертифікатами за напрямом «Використання даних дистанційного зондування в управлінні водними ресурсами у сільському господарстві».

[контактні дані лектора: ] Юлія Даниленко


 МАТЯШ ТЕТЯНА

Канд. техн. наук, старший наук. співр., завідувач відділу інформаційних технологій та маркетингу інновацій, Інститут водних проблем і меліорації НААН Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за напрямком прикладна математика. Спеціалізація: розроблення інформаційних технологій, методів і систем для дослідження формування і реалізації режимів зрошення, розробка методів з формування вартості послуг з подачі води на зрошення, розроблення науково-методичного і правового забезпечення формування шляхів реалізації державної політики для розвитку меліорації земель, дослідження впливу змін клімату на вологозабезпечення рослин, розроблення системи управління зрошенням і водорегулюванням, дослідження закономірностей процесів споживання вологи на меліорованих землях для управління водним режимом меліорованих ґрунтів Практикуючий фахівець з впровадження цифрових технологій в аграрне виробництво, управління зрошенням, формування режимів зрошення, дослідження процесів евапотранспірації.

[контактні дані лектора: ] Тетяна Матяш


П’ЄР ПУЛЕН

Директор і співзасновник  компанії Valeur-Tech, Франція.

Професійні навички: Agtech, IoT, управління даними сільського господарства, консалтинг, лобіювання, представництво інституцій, управління, стратегічне планування, технічний та політичний аналіз, поради представникам замовника. Тематична спеціалізація: Agtech, сільське господарство, харчування, торгівля сільськогосподарською продукцією.   

Місія: Навчання, консультування та інтеграція рішень Agtech у Франції, Африці та Євразії (Україна). Valeur-Tech інтегрує всі технічні компоненти (IoT / дані / зображення) та організаційні питання (інтеграція agtech проектів, необхідних для впровадження цифрових технологій у сільське господарство.

[контактні дані лектора: ]


 ЖУРАВЛЬОВ ОЛЕКСАНДР

Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, докторант Інституту водних проблем і меліорації НААН. Закінчив Херсонський державний аграрний університет (2005) за фахом «інженер-гідротехнік». З 2005 р. по 2012 рр. працював в Інституті зрошуваного землеробства (м. Херсон): 2005-2008 рр. – аспірант, а у 2008-2012 рр. науковий співробітник лабораторії овочівництва. З травня 2012 р. працює в Інституті водних проблем і меліорації НААН на посаді старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії мікрозрошення, з вересня 2019 р. – докторант.

Є фахівцем у галузі сільськогосподарських меліорацій, технологій та методів управління водним режимом ґрунтів в умовах зрошення. На основі проведених досліджень встановив оптимальні передполивні пороги вологості ґрунту для овочевих та просапних культур за краплинного зрошення; удосконалив технології вирощування просапних і багаторічних культур за краплинного зрошення; адаптував розрахунковий метод «Penman-Monteith» з визначення евапотранспірації для умов Степу; визначив закономірності водного обміну, водоспоживання та формування продуктивності сільськогосподарських культур в умовах зрошення. За напрямом своєї діяльності опублікував 74 наукові праці, у т.ч. у виданнях, які індексуються Scopus / Web of Science, h-індекс (Google Scholar) = 2, h-index (Scopus) = 1.